2024/03/03

HomePosts Tagged "Laima Apanavičienė"

Laima Apanavičienė

Iki šių dienų Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose užsienio šalyse gyvuoja stiprios lietuvių išeivių bendruomenės, veikia lituanistinės mokyklėlės, puoselėjama tautinė kultūra. Visų tų dalykų nebūtų ir be finansinio užnugario.Mintį įsteigti milijono dolerių fondą lietuviškiems reikalams pirmi iškėlė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) antrosios bangos lietuvių emigrantų