2024/05/18

HomePosts Tagged "kornelija jankauskaitė"

kornelija jankauskaitė

Alizavos pagrindinė mokykla vienu iš veiklos strateginių tikslų pasirinko plėtoti kultūros įvaizdį ugdant etnines vertybes. Alizavos miestelį svečiai ir dauguma vietinių žmonių vadina „Saulėta Alizava“.Praėjusiais mokslo metais bandyta ieškoti miestelio savitumo atgaivinant pasaulinio garso archeologės Marijos Gimbutienės kultūrinį palikimą ir perduodant jį jaunajai kartai.Birželio 20