2024/07/15

HomePosts Tagged "Kazys Jėčius"

Kazys Jėčius

Kupiškėniškų knygų bibliotekėlę papildė dar vienas, dvidešimt antrasis, leidinys. Tai šviesaus atminimo visuomenininko, prieškario laikų pažangaus ūkininko kupiškėno Kazio Jėčiaus knyga „Dūbliškių padangėje“, išleista jo artimųjų.Į šios knygos sutiktuves birželio 11 dieną Kupiškio etnografijos muziejuje buvo susirinkę knygos autoriaus artimieji, giminės, jį pažinoję, su juo