2024/04/16

HomePosts Tagged "įsakymas"

įsakymas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲ RENGINIŲ ATŠAUKIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2020 m. kovo 4 d. Nr. ADV-143 Kupiškis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio  8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 ir 25 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos