2023/02/04

HomePosts Tagged "giedojimas"

giedojimas

[caption id="attachment_11778" align="alignright" width="579"] Antašavos bažnyčios parapijos choras 1959 metais (Janina Muralienė antroje eilėje antra iš dešinės). Viduryje – vargonininkas Jurgis Einoris. „Ech, kad dabar tiek jaunimo būtų bažnyčios chore“, – atsiduso J. Muralienė.[/caption] Antašavoje gyvenanti Janina Muralienė gieda nuo pat vaikystės. Ar bažnyčioje, ar laidotuvėse