2024/05/28

HomePosts Tagged "Faustas Genys"

Faustas Genys

Sąjūdietis, buvęs Sibiro tremtinys, Sausio 13-osios įvykių liudininkas, istorijos mokytojas Jonas Babickas iš Subačiaus yra kruopščiai surašęs visas subatėnų sąjūdiečių pavardes, aprašęs jų nuveiktus darbus Lietuvos labui ir įamžinant laisvės kovų dalyvių atminimą. Agituojant už Sąjūdį mokytojo asmeniškai buvo aplankyti ir pakalbinti šimtai Subačiaus apylinkių gyventojų. Banguolė