2024/04/18

HomePosts Tagged "Bronislava Jurgelionytė"

Bronislava Jurgelionytė

Šviesuliai Medicinos seselė Bronė Jurgelionytė su sesers Genovaitės dukra Lina Narbutiene.Dukterėčios Linos Narbutienės nuotraukos Sunki pandemijos situacija, skausmas, ligos, mirtys skatina mus kreipti žvilgsnį į patirtus ir išgyventus gražius ir šviesius prisiminimus, ieškoti gėrio kaip atramos. Skapiškio vardą garsina menininkai profesionalai ir tautodailininkai, pedagogai ir medikai, tremtiniai,