2024/05/23

HomePosts Tagged "Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija"

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija

Gamtotvarkos darbai saugomose teritorijose atliekami siekiant išsaugoti biologinę įvairovę. Gamtotvarka padeda ne tik išsaugoti natūralias buveines ir rūšis, bet ir jas atkurti, kontroliuoti invazines rūšis, sumažinti grėsmes prarasti biologinę įvairovę. Viena gražiausių direkcijos saugomų teritorijų – Notigalės pelkė, turinti telmologinio draustinio ir „Natura 2000“ teritorijos statusą. Daugiau