2022/12/06

HomePosts Tagged "Antanas Slučka-Šarūnas"

Antanas Slučka-Šarūnas Tag

[caption id="attachment_2742" align="alignleft" width="300"] Algimanto ir Vytauto apygardų vadų susitikimas. Sėdi šeši: Vincas Kaulinis-Miškinis, Antanas Slučka-Šarūnas, Bronius Kazickas-Saulius, Bronius Keblys-Ūsas, Jonas Bartašius-Saulius, Laimutis, Albertas Nakutis-Viesulas. Stovi šeši: Povilas Baronas-Briedis, Jurgis Urbonas-Lakštutis, (?), Balys Žukauskas-Žaibas, (?), Antanas Starkus-Montė. 1949 m. nuotr.Nuotraukos iš asmeninio Romo Kauniečio archyvo[/caption] Sukanka