2024/03/04

HomePosts Tagged "Aldona Leonienė"

Aldona Leonienė

Sąjūdietis, buvęs Sibiro tremtinys, Sausio 13-osios įvykių liudininkas, istorijos mokytojas Jonas Babickas iš Subačiaus yra kruopščiai surašęs visas subatėnų sąjūdiečių pavardes, aprašęs jų nuveiktus darbus Lietuvos labui ir įamžinant laisvės kovų dalyvių atminimą. Agituojant už Sąjūdį mokytojo asmeniškai buvo aplankyti ir pakalbinti šimtai Subačiaus apylinkių gyventojų. Banguolė

Po Sąjūdžio organizuoto mitingo Kupiškyje, prie Pyragių ežero, pradėjo aktyviai kurtis šį judėjimą remiančios grupės visame rajone. Subatėnai buvo vieni iš aktyviausių sąjūdiečių. Apie Sąjūdžio ištakas, nuveiktus darbus šiame krašte papasakojo Audrius Daukša. Buvęs sąjūdietis Audrius Daukša prisiminė pirmus Sąjūdžio žingsnius Subačiuje. Nuotrauka iš asmeninio pašnekovo