Skelbimai
Pašnekesiai

Pašnekesiai

3 273 Comments

3 273 komentarai

 1. Rinkimai (78.60.34.223)

  2020-09-22 at 07:02

  Seimo etikos komisija pripažino kad A.Simas yra sh* gabalas

 2. Sveikuta, BOBUTALA !!!! (188.69.215.220)

  2020-09-21 at 08:02

  Oj, gi koks džiaugsmas manį aplunkė kad tu , mono mėlojyta, atsišaukei… ! Tadu kėp išsiskyram išlervojį iš tos „Gumanos“ – misliau , kad prapuolai kėp sūris no lintynos 🙁 Net tilipono numaro nesuspratau išsirašytė… Nebaspykim dėl to K…ų kubilo – niekas ti mūsų nebaįsilais jau vistiek po ano karto 🙂 Tagul dabar tos panvėžietas mundriosios pėrias su tais vyriokais, ale tagul nesistoto , kad labai zgrėbnios – mas irgi neprostos. O ir tas vyriokas vienas , tas kur kėp tapėtas gražus – tas unt jas gi nežiūria visvėn…Jis turia unt kų žiūrėt toj mokyklalaj, nu ne toj jau gimnazijoj,ale kur untra pagal didumų pas mumį…Soko, kad ir anas gražumo sulig „tapetu“. 😉 Dabar kai ainam link to , kad „gyvano gubarnotorius ir jis mylajo kitų gubarnotorių“ – švėtimi kėp tik tokė sutvėrimai stundžiai tinkami. Možna vaikom parodytė iškart- par pamokų, kad žinotų kėp ti dadas tė stabūklai neregėti , negirdėti… Kų jau ti mas – neba pirmos jaunystas asobos banutuokiam 🙁 O gražumas- labai vožnas raikalas ! Prėš rinkimus Seiman – oj, oj, kad sujudo visi nerštė – grožūs ir prastėsniai. Mum siūlija labai grožų kandidatų iš tų raudonųjų- socdėmų, ar kėp ti jos nušaukia.Vienas tik kvalčius- biškį toks unt palaistuvovimų palinkys.. Oj, mėlojyta, nesakyk tik niekom !!! Mūsų rajono tų raudonųjų viršinykas , provija, surodo šitom propėsoriu net panalį iš partijos, kad dažniau tik rajonų prilunkytų šitas.. Lunkė , lunkė jisai tų jaunų gražuolį, katro nežinia iš kur atsirodus savivaldyban buvo patupdyta, o tadu do ir seniūnijai nutara vadovaut !!! Ir vadovauja, baisiu gi viršininki dadas, o tė raudoniejė jų tik lunko , tik lunko – prasmainydami ! Soko, net mašinalį pafundijo mergėlai – dorbas gi ne tėp ir arti. Ale gol seniūnija skyra, kėp labai grožiai – kas gi mum pasakis tokį sekretų 😉 Mon tai nei biškio neiškada – mas nepriprotį prė tų mašinkų.. Kumelytį paskinkai – ir ojda!!! Ale kai patėmijo to mūsų kandidato prisėga untroji, tai nepaglosta… Toj pradėjo visur su jo kartu važinėtė po bažnytalas, po visokius pasbuvimus. Kartu ir kartu, skyrium baveik nebasrodo. Gol dėl to, kad čia jos tėvėlių sodybala likus netolies. Būt gėrai gol toks artimas seimūnas, jeg ne tas kvalčius dėl tų moterėlių ir mergėlių pamėgimo… Ale valstiečių partijoj ir visi tokė, ar jauni, ar seni – baveik visi palaistuvai. Seimi tai gi norias visiem tupėtė ir svetimų moterėlių visiem norias… Nų, visi vyrai – visi patinai…Šitas moterėlių mėgėjas mūsų raudonųjų viršinykas tai kitam miesti gyvana ir, soko, nebaturia čia nei čėstės, nei akvotos darbuotės tėp mylimos tėvynas gerovai… O va to mūsų moteryta kur Seiman irgi pasiakvotijo – tai visai bojka ! Ale tau unt ausės pasakysiu, kai susbagsma 😉 Dabar našu kuprų pastočius tarnybon- iš pensijalas – labai striuka… Sudiev, tavorška mono tom sykiu…

  • Ačiū Babutalai (85.206.221.127)

   2020-09-21 at 11:26

   na va,ir visas rajono gyvenimas kaip ant delno.Įžvalgi Bobutala.Nebaik tu darban,pasėdėk unt soliuko ar skverėlį,pamatysi daug naujienų,ir mum paturavosi..

 3. Alfredas (79.132.173.16)

  2020-09-17 at 21:44

  Egiptietis, dirbantis Lietuvoje, pasakojo, kad Egipte maisto parduotuvėse nėra alkoholio, už girtavimą skiriama kalėjimo bausmė nuo 3 iki 6 mėn…

  • Manau (78.61.149.74)

   2020-09-18 at 16:41

   Tai gyvena Lietuvoje, kad atsigertų. Mat kaip.

   • Diedukas (78.63.166.17)

    2020-09-21 at 13:20

    čia liuks pastebėjimas-

  • 123 (78.63.190.160)

   2020-09-18 at 21:26

   Taigi važiuok tu, Alfredai, į tą Egiptą čia nerašinėjęs ir nepamokslavęs

  • Senis (78.63.186.181)

   2020-09-19 at 12:22

   Man tai tas pats egiptietis pasakojo, kad patvarkęs tris savo žmonas, opiumą iš kaljano rūko.

 4. (78.63.160.76)

  2020-09-17 at 06:56

  na man keista ,tas puslapis tapo pagiežos išliejimu , prisidengę kažkokiais vardais ,, nikais “ komentuoja – kodėl bijote parašyti savo tikrajį vardą , pavardę ? jeigu išreiškiate savo nuomonę – o ji gerbiama , taip ir gimsta diskusija . aš ne šališkas tiesiog eilę metų stebiu tą nesamonę , kuri vadinas ,, pašnekiasias “ na tebūnie , tai liaudies , netoli nuėjusios nuo žagrės balsas .nenoriu nieko sumenkinti , žmonėms , užsidėjusiems kaukes , kurias jie beja nešiojo jau gerą dešimtmetį , tai patogu . gal tiesiog pastebėjimas gerb Redacijai , kad reiktų keisti koncepciją . Aš ne patarėjas , aš išsakiau savo nuomonę . geros dienos , ai dar rytas 🙂

  • Taigi (78.61.149.74)

   2020-09-17 at 11:13

   Paskaičiau pasisakymą du kartus. Neradau Jūsų nei pavardės, ei adreso, nei telefono. Gal pradėkite nuo savęs įgyvendinti viešumą. Nors anonimiškumas doram žmogui garantuoja laisvą mintį ir apsaugą nuo pamišėlių pataikūnų.

   • kažkas (82.145.223.75)

    2020-09-17 at 13:30

    Jam gi nereikia viešumo, jis tik nuomonę išsakė, skirtingai nuo nuėjusių nuo žagrės, kurie tik išsako nuomonę. Čia nėra paradokso, jis „geras“ anomimas, o kiti blogi. Ir netoli nuo žagrės 😀

  • Diedukas (78.63.166.17)

   2020-09-21 at 13:22

   o jūs ponuli ar gaspadorine irgi neatsiskleidžiate

 5. You are welcome (188.69.192.153)

  2020-09-16 at 12:00

  Nebapletkavoja kupiškėnai, bo bijo kad raikia poštų parašyt , tų i-meilų… 😉 Taigi baisu pasdoro pletkavotėn ..!!! Ale jeg teisybį rašai , tai ko tadu bijotė…??? Žinokit, mūsų valdžioj yra daug malogių…. Oj, oj kad daugal..!!! Didžiausi malogiai tai Savivaldybaj ir mokyklų dirėktoriai…!!!!Oj, oj, kokė malogiai, bo jų vadova to jauna ir neprasta irgi ne gerasna ir do bais mundriu dadas…O jau jos pavaduotoja viena- tai net novatna ko ti sėdžia, jeg nenumono kas ir kėp ti jų patupda 🙂 Nu, pavaduotojas, tas gražiausias U… ulyčios barnas buvįs, tagul sėdi tinajos- GRAŽUS ir mum gėrai. Kėp tapetas – prilipdai kur pakliūva ir grožėkis 😉 Tinka visur , oj kad tinka !!! Ir savo sėbrus-dainušnykus- nespicialistus kad įdorbina gražiai ba jokių konkursų tai vėnon mokyklalan, tai kiton… O ko ne….?! Jeg kartu „raliuoji“,K…..ų ūlyčios kubiluos plūduoji kartu- tai ko gi ne…??? Aukščiausias soko, kad neprijims kupiškėnų nespicialistų vėnon mokyklalan, o vat, gražuolis padoro savėp 🙂 O gol aukščiausias kitų mintį išaudžia, bo ba jo žinios nė plaukėlis niekom no galvalas nenulaks 😉 Tai vat – malogius malovo par tiltų važiovo ! 🙂 Soko kad ir jisai ti paplūdurioja nuosavo šioperio pakviestas 😉 Tai panvėžietas kad tinka tadu – kad ir nespicialistas- soko, kad grožios labai, gol do ir narovios, neskūpios 😉 Mačiau, bojkys bobalas …Mon tai neiškada nei kiek, bo ir aš ti plūdavau ir do plūduosiu kai tik pakvės 😉 Mat, kursma prėš Seimo rinkimus naujų partijų – K…Ų KUBILO PLŪDURŲ 😉 !!Kvėčiami lojalūs ir do ne (ar jau neba)partiniai !!! Susistriokavokit, rinkimai unt nosės 😉

  • kažkas (82.145.222.52)

   2020-09-17 at 07:08

   Tikrai 😀 Įsivaizduokit kokio aklumo vietiniai žurnalistai, jei ŠITŲ dalykų nemato 😀 Ir dar nori, kad už jų laikraštį mokėtų žmonės, kai rašo tai, kas naudinga valdininkams 😀

  • Bobutala (83.190.226.106)

   2020-09-18 at 01:25

   Dukart pėrskaičiau šitų rašliavytį, ir poskum pamisliau, kad gūdnas kupiškėnas but lagadniau parošys , mat visi žino ir golia drūsiai pasakyt … kupiškėnai geri žmonas… 🙂 dabar padobna kep paršo žvėgimas nesanai nuvaryto no lovio… Šitos asobos šoknys kažkur no vidurio Lietuvos būsių, o tarmas pramokta no gūdno kupiškėno kokio Kaziuko, ir gotava. Ar zgrabna tep vorstyt, kai nesanai srabta iš to patės bliūdo? Tadu sustikus labinais, o dabar kų? Nesupruntu, ko iškadavot to kubilo, jegum počiai tako tinoj taškytis? Įsitaisyk savo ir galasi nebapavydėten. Nors kokių didasnį gėldų turatum ir tai doiktas.Butum tomsta mundri unt visos savo ūlyčios… Žinoka U… ūlyčioj buvo yra ir bus zgrabnų barnų, o jegum tomstai tas zgrabnas, tai kitai golia būt viškum špatnas… kom čia perši savų nuomonį? O dėl patupdymo kokios ponios… šilton vieton irgi nedaratų vorstyt – ir žėdnas šilton vieton patupdytas tupatų,tik žvirblis šiltai tupadamas čirškia, pakol kotinas suvada. Sakyč, tomsta irgi turadama šiltų kraslų tylatum ir nekalbatum…mažu ir tupėjai kokioj šiltoj vietalaj, mažu kas išmata kep musių iš barščių… tai ko čia čiaudėt? Musėt buvo už kų… Ir do mislis atajo – kas do asaba būsi,kai gali kožno gerumų išmonymų, rozumų ar gražumų matuot? Par pilnatį preik prė veidrodžio par potį vidūnaktį ir pamatysi savo tikrų povyzų… do ko gėro ir su ragais ar šluotu … Matai, priraikė naujos partijos, matai, kurs naujų… mažu kokį komitatų? O seni nebapriema? Išmatą? Subyrėjo? Turatum čėso prašluostyk savo kiemų, o tadu pilk pomazgas kitan kieman. Mažiau smirdas.Pamyskyk tomsta, pamyslyk.

   • Ačiū Babutalai (85.206.221.127)

    2020-09-18 at 20:43

    Ot Babutala gerai suskėlei ir teisingai

 6. ... (188.69.195.186)

  2020-09-15 at 08:51

  Gerb. valdžia.
  Nelaukim tragedijos,Sepetoje nėra jokios perejos,70 greitis. Vaikams ir žmonėms nėra kur pereiti gatvę, kai paleidžia autobusas. Pasidomekit kur saugumas. Nes nėra galimybės pereiti gatvės garantuota bauda arba nupus su mašina kažką.

  • Dėl saugumo (212.59.11.187)

   2020-09-16 at 15:41

   Valdžia galėtų atkreipti dėmesį ir į Alizavos mstl. gyventojų saugumą, Biržų g. nuo Gliaudelių pusės atskriedami vairuotojai net nepristabdo, žvirkeliu atlėkdami atsineša į gyventvietę ir dulkių debesį, net nekalbu apie gyventojų ar vaikų saugumą. Įrengtų greičio mažinimo kalnelį – išspręstų problemą. Ta pati situacija ir Biržų g. pradžioje, ypač dabar kai nuo Zasinyčių asfaltas įrengtas.

   • As (90.131.39.136)

    2020-09-16 at 18:28

    Seniūnijų seniūnai yra. Raštu rašykit.

 7. 123 (78.63.190.160)

  2020-09-14 at 18:45

  Padvėsė jūsų pašnekesiai, niekas nebešneka

 8. Alfredas (79.132.173.16)

  2020-09-07 at 22:21

  Per visus atkurtos Nepriklausomybės metus nei karto nebuvo paskelbtas Vyskupo M. Valančiaus kvietimas: LIETUVIAI, RAGINU STOTI PRIE BLAIVYBĖS, KAD PRADĖTUMĖM NAUJĄ DOROS PAKĖLIMO EPOCHĄ SAU IR SAVO TAUTAI!

  • Senis (78.63.186.181)

   2020-09-16 at 19:02

   Alfredai, o kas tamstai draudžia be kvietimo nebegerti? Būk vyras, ir nebegerk .

   • Alfredas (79.132.173.16)

    2020-09-16 at 23:17

    Gėrimas, anot mano uošvės, tai jerunda: kalba eina apie alkoholio liaupsinamą, melagingą reklamą, laikymą buteliuose blizgančiom etiketėm maisto parduotuvėse bei vaistinėse…

Komentarai

Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama
Į viršų