Kupiškėnų mintys

2017 m. balandžio 30 d., sekmadienis

Reklama   |   Prenumerata   |   Naujienos   |   Archyvas

 

 Ieškoti

Kroštas brungiausias
Informacija

Skelbimai  (11)

Atsiliepimai  (63970)

Redakcija

Įkainiai

 

 
Kupiškio krašto kaimų istorijos

BYČIAI IŠ ŽEMĖLAPIO NEIŠNYKS  (0)

2017−04−20

Byčių kaimas yra Noriūnų seniūnijoje, Kupiškio parapijoje. Nuo miesto nutolęs vos per pusantro kilometro. Greta yra Smilgiai, Svideniai, Blizgė, Didžiagrašiai. Kaimo šiauriniu pakraščiu teka Lėvuo, šiaurės rytiniu – Kupa. 2001 metų duomenimis, čia buvo 72 ūkiai ir 228 gyventojai.
Dabar Byčiuose tuščių sodybų vos viena kita. Priemiesčiu virstantis kaimas traukia gyventojus – susisiekimas patogus, ir po dienos darbų smagu grįžti į jaukias sodybas. Jaunimas naujai kuriasi, o senbuviai ramią gyvenimo mozaiką dėlioja.


AUKŠTAIČIAI – DVARIŠKIŲ IR SAVANORIŲ KAIMAS  (2)

2017−04−13

Aukštaičiai – išskirtinis Palėvenės parapijos kaimas. Čia tebėra buvusio Palėvenės dvaro Aukštutinės Palėvenės palivarko pėdsakų. Tebestovi ir to palivarko ūkvedžio Karolio Elisono sodyba. Netoliese stūkso paslaptingas mitologinis kalnas, vadinamas Ožiakalniu. Čia pat ir Lėvuo teka, eina kelias iš Kupiškio į Subačių. Čia daug žemės sklypų buvo išdalyta Lietuvos kariuomenės kūrėjams – savanoriams.
Aukštaičių kaimynystėje yra ne tik Palėvenė, bet ir Buivėnų, Karaliūnų, Kontrimiškio, Levaniškio, Lėvenėlės, Noriūnų, Pamarnakių, Ropiškio, Vasalavos kaimai. Iš šiaurės vakarų prieina Aukštaičių miškas.
2001 metais čia gyveno 38 žmonės, buvo 16 sodybų. Dabar nuolat gyvenamų sodybų tik kelios belikę.


LEGENDOMIS APIPINTAS OŽIAKALNIS SAUGO SAVO PASLAPTIS  (1)

2017−04−06

Ožiakalnis – mitologinis kalnas Noriūnų seniūnijoje, 1,5 km į pietvakarius nuo Palėvenės, į dešinę nuo kelio Palėvenė–Subačius, Aukštaičių kaimo teritorijoje, Lėvens upės slėnio pakraštyje.
Pro Ožiakalnį seniau pėsčiomis ar arkliukų traukiamais vežimaičiais, o vėliau ir automobiliais skubėdavo aplinkinių kaimų žmonės į sekmadienines pamaldas Palėvenės bažnyčioje. Pro čia kadaise ėjo ir pagrindinis kelias į Panevėžį.
Dabar pro šią vietą kur kas mažiau žmonių praeina ir pravažiuoja. Apnyko aplinkiniai kaimai. Automobiliais keliaujantys žmonės labiau renkasi netoliese vingiuojantį Panevėžio–Kupiškio plentą.


MARGAVONĖ – ŠIMONIŲ GIRIOS KAIMAS, Į KURĮ NORISI SUGRĮŽTI  (1)

2017−03−23

Pavažiavę 2 kilometrus į pietus nuo Šimonių miestelio pro kapines keliuku, vinguriuojančiu Šimonių girios pakraščiu, įsukančiu į pačią girią ir vėl išnyrančiu į jos pakraštį, galime privažiuoti Margavonės kaimą. Šio kaimo pakraščiu teka Rūdupis (Pelyšos kairysis intakas). Šalia yra Uogšilio, Raukštonių kaimai.
2003 metų duomenimis, Margavonėje buvo 7 ūkiai ir 14 gyventojų. Šimonių girios artuma ir dabar čia tebetraukia žmones ne tik ūkininkauti, bet ir poilsiauti.


AUKŠTUPĖNAI ĮSIKIBĘ Į KUPIŠKIO PARANKĘ  (1)

2017−03−23

Nuo Kupiškio iki Aukštupėnų kaimo – ranka pasiektum, tik vienas kilometras į šiaurės pusę. Kaimas įsikūręs Lėvens (dabar užlietų marių) kairiame krante. Per kaimą eina kelias į Pandėlį, teka Aukštupys, Lėvens kairysis intakas, rytiniu pakraščiu – Lazdynupis, Juodupės intakas. Aukštupėnai turi nemažai kaimynų, ribojasi su Dvaramiškio, Krasnavos, Pajuodupės, Pyragių, Račiupėnų, Slavinčiškio kaimais ir, žinoma, su Kupiškio miestu. Aukštupėnuose yra aštuonios gatvės, kurių pavadinimai nusižiūrėti iš vietovardžių, tai – Aukštupio, Beržynėlio, Dvaramiškio, Ežerėlio, Lauko, Marių, Vėžionių ir Žaliosios aikštės. 2003 metų duomenimis, čia buvo 184 ūkiai, 461 gyventojas, šiuo metu gyvenamąją vietą Aukštupėnuose yra deklaravęs 381 žmogus.


ATOKIOS ALUOTOS – DAR GYVOS  (1)

2017−03−16

Aluotos – Šimonių seniūnijos, Adomynės parapijos kaimas, įsikūręs prie Kupiškio–Utenos plento, Šimonių girios pakraštyje. Greta yra Druskių, Jotkonių, Miškinėlių, Vodonių kaimai. Per kaimą teka Aluotis – Jaros dešinysis intakas ir Ižena (Aluočio intakas). Netoli kaimo, Šimonių girios pakraštyje, yra piliakalnis, turintis ne tik Aluotų, bet ir Druskių pavadinimą.
Pagal 2003 m. duomenis, Aluotose buvo 25 ūkiai, gyveno 56 gyventojai.
Šiuo metu gyvenamąją vietą kaime yra deklaravę 26 gyventojai. Apsilankę Aluotose dar randame jų senbuvių. Tai – tie žmonės, kurie išlaiko kaimą gyvybingą.


KUPIŠKIO PILIAKALNIS – KASDIEN MATOMAS, BET IKI ŠIOL NEPAŽINTAS  (3)

2017−03−16

Tai, kas įprasta – mus supantys daiktai, aplinka, net ir žmonės – ilgainiui tarsi nustoja būti, pradingsta. Pasigesime tada, kai išnyks. Ar verta to laukti? Mokslininkai seniai pastebėjo: žmogaus pažinimo galimybės neribotos, tik pojūčiai riboti.


RAJONO PAKRAŠTYJE VIENKIEMIAIS IŠSIBARSTĘ ŠIAUDINIAI  (1)

2017−03−09

Šiaudiniai – Kupiškio rajono kaimas, įsikūręs už 4 kilometrų nuo Subačiaus. Priklauso Lukonių seniūnaitijai. Čia, 2001 metų duomenimis, gyveno 11 žmonių. Kaimas ribojasi su Vivulių, Lukonių ir kaimyninio Panevėžio rajono Akmenių kaimu.
Per šešiolika metų kai kurių sodybų takeliai Šiaudiniuose jau užžėlė žole, bet kaimas dar gyvas ir iš paskutiniųjų bando išlikti žemėlapyje.


RANKRAŠČIUOSE GYVA RADŽIŪNŲ KAIMO ISTORIJA  (1)

2017−03−09

Radžiūnai – Kupiškio rajono savivaldybės kaimas. 10 kilometrų nutolęs į pietvakarius nuo Kupiškio, 1 kilometrą į šiaurę nuo Šiaulių–Daugpilio geležinkelio. Šiuo metu viena kaimo dalis priskirta Noriūnų, o kita Subačiaus seniūnijai.
1959 metais čia gyveno 135 žmonės. 1970 metų gyventojų surašymo duomenimis, buvo 103 gyventojai, o 2003 metais – 15 gyventojų.
Ar dar gyvas kaimas šiuo metu?


SYPSALOS MIŠKE DUNKSANČIO PILIAKALNIO PASLAPTYS  (1)

2017−02−23

Alizavos seniūnijoje, prie Likalaukių kaimo, Sypsalos miške, stovi Likalaukių piliakalnis. Kitaip dar Sypsalos, Astravų piliakalniu vadinamas. Vienas seniausių rajone, gražiomis legendomis apipintas. Pasakojama, kad čia vaidendavęsi ir net pinigų buvę užkasta, tik jų iškasti niekam nėra pavykę. Šis piliakalnis – ir Lietuvos partizaninio judėjimo liudytojas. Netoli jo buvo Salamiesčio apylinkės partizanų bunkeris.


 Naujausias     <     1    2    3    4    5   ...    >     Seniausias          Pereiti į    psl.

(yra 6 psl.)
 

Skalsu kalbos

Lietuvos narystė NATO

Savaitės klausimas

Kuriomis medijomis pasitikite labiausiai?

 
 
 
 
 
 

 

Vardadieniai

Marijonas, Skaudmina, Skaudminas, Skaudminė, Skaudvilas, Skaudvilė, Sofija, Vaišmantas, Vaišmantė, Virbutas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos: Visos naujienos  |  Aktualijos  |  Gamta ir mes  |  Sveikata  |  Vėrinys  |  Nuomonės  |  Kupiškio krašto kaimų istorijos  |  Rezervuota jaunimui  |  PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI
Kroštas brungiausias: Kupiškėnų kertala
Informacija: Skelbimai  |  Atsiliepimai  |  Redakcija
Įkainiai: Prenumerata  |  Reklama
Archyvas: Amatų gijos  |  Aukštaičių kraštas  |  Bendruomenė  |  Kamara  |  Iš ESmės  |  Požiūris  |  Sugrįžimai  |  Ulyčia  |  Amžių sandūroje  |  „Pasikalbosykim“  |  Laiko raštas  |  Gyvenimo ratas  |  Savi tarp kupiškėnų  |  Šėlsmas  |  Talalojus  |  Pasikalbosykim  |  Mūsų žmonas  |  Likimai  |  Horizontai  |  Propagandos anatomija  |  Pabėgėliai  |  Pilietiškumas  |  Kas mus saugo?

Jūs esate

šios svetainės lankytojas


Šiame puslapyje pateiktą medžiagą kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Kupiškėnų mintys“ sutikimą.

 

UAB „Kupiškėnų mintys“, Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis

Tel.: (8 459) 3 54 74, tel./fax.: (8 459) 5 48 89.

Elektroninis paštas: kupmin@takas.lt