Kupiškėnų mintys

2017 m. balandžio 30 d., sekmadienis

Reklama   |   Prenumerata   |   Naujienos   |   Archyvas

 

 Ieškoti

Kroštas brungiausias

Kupiškėnų kertala

Informacija

Skelbimai  (11)

Atsiliepimai  (63970)

Redakcija

Įkainiai

 

 
Kupiškėnų kertala

PAVOSERĮ JIR BASLYS SUŽALIUOJA  (2)

2017−04−06

Kasmat kasmat, tiktai pavoseris, sniegas prodada tirptėn bant kiek, pimpas jau klyvoja, lojojas visais keliais, išjuokia, soko – klyvis klyvis, kas iš many pasidyvis, kiaušinėlius dėsiu, vaikelius perėsiu. Tarp viksvynų, tarp žolių, bolos slapias pimpas. Kiaušinėliai pilki tokė su rudais taškeliukais, smaili labai, toks storėsnis taigi drūtgalys.


GĖLAŽĮ GRAUŽIA RŪDYS, ŽMOGŲ PAVYDAS  (3)

2017−03−16

Seniau vargiau žmonas gyvano, ale linksmėsniai buvo. Dabar visokė kerštai, pavydai pavydai, daugiau nieko. Kas kad ir soko – gėra palinkėk, nepavydėk, bo pavydas grįžta atgalio.


AR MOŽNA ČIA NUSKEIKT?  (2)

2017−02−23

Volgom su vyreliu pasgardžiuodami, jaunystas posakas prisimanam. Kėp abudu smagiai seniau šokdavom, negi kėp dabar kė nestrioku skersuoja! Vyrėliu tas gurklio kaulas bais atsikišįs, kruta, kė ryja. Ėrzinu, kom gi tėp ryji kėp pardvėsįs, turėk sarmotų, būsi kėp brikas. Atotaria mon – susirijus suspenėjus kėp maška. Medžian maška įlipa ir unt šakos susirėta! Priryjam priryjam masos, pūkščiam, paskiau nebamožna ažmigtėn. Mono vyrėlis tai gardžiakųsnis, ne mėsinis, tunkiai klausia, ko gi užsigardžiuosma, kad nei piernykų, nei saldainių nebaturiam? O kad tau pakla, volgyk masų, nejieškok gardasų! Gol apmoniosiu su posaku?


KĖ VALDŽIA GERA, IR DIEVAS GĖRAS  (5)

2016−12−10

Žiūriu pro lungų, kas ti kiemi vaikštinėja, linkčioja. Ogi po žėmį vornos dūksta, jau bus lėtaus. Ir dabar žmonas do tiria iš paukščių, iš vornų orų ir tėp kų. Vornos aukštai tupinėja ir mato žemai plūksnas – snigs. Kė vornos aukštai mėdy tupia – šals. Jėgu vornos rėkia viršum galvos – nesisaks.


SUNKU MYLAT SLAPČIU  (1)

2016−12−03

Atrošė loiškų mono dabotinis, kėp tu gyveni, klausia, labai pasilgįs, vis rošo, kad ošen jom buvus skaisti kėp rožė, meili kėp alkanom duona. Mergiota buvus puiki, kėp nupiešta! Ir vis kožnų laiškėlį tėpos prodada – oi, neraudok, mergėla, neraudok, rūtytala, aš tau parašiau morgų gromatalį. Laiškais do ir dabar slapčiu suslaidžiam, tabar tokia slaptis padaryta, niekas ir nežino kur, draugėla mono poštinykė, tai ti podada mon loiškų. Vis ir pasarmotija, vyrų gėrų turi, o su kavalierium groji. Nieko negaliu padarytėn, širdis savo gieda. Tai kad jaunystaj mas labai draugovom. Buvom susdabojį, meilan didalan abudu inskliopijį, vis dainuodavau klausdama, kur tu manį padabojai, ar bažnyčioj po bobinčium, ar tarp mergėlių stoviunčių?


NO SENYBAS TĖP PADUOTA  (1)

2016−11−19

Dabar senybas vardų mažai, nei Jurgio, nei Jono ar ti Patro. Niekas ir nebasiėrzina – Patrai šotrai, gysma jaučius pro šilalį, tįsma varlį kėp kumalį. Mon tai šitas labai gražus – Juozapai tapai, Biržų garboriau, išdirbai skūras juodas raudonas, koks tavo dorbas, toks ir zoplotas, jodos duonos didelis šmotas.


IŠ POSAKOS JIR TEISYBA IŠEINA  (1)

2016−11−12

Gerai, kad šėmat unksti pašolo, pasnigo, rudenį nusbosta makot po purvynį. Bapigu miesti gyvintėn – visur tratavarai. Kiek čia dabar tos dėnos, tik prašvito, jau ir timsta. Ajau anoj nedėlioj no keleivinas iš Kupiškio atvažiovus, gi plaukus suskandziravojau, užu tris šimtus paltų nutėškiau neapžiūrėjus, ir kad įsimakojau ravan, tai lig pilvo. Pareinu namo, vyrėlis jau su žiburiu, sakau, pasborsiu, ko neatajo pastiktų, o tas išsišiepįs ėrzina – čebačiukai vaksavoti, karvės šūdan įmakoti!


SUSVORSTYK RAIŠTELIUS, BO TĖKŠĖS  (2)

2016−11−05

Galiu derėtis, kad šindėn gražus bus oras. Bo vokar tykus buvo vakarėlis, švieta skaistus mėnesėlis tarp dvėjų žvaigždėlių. Oi, kų čia poistu, dabar gi jaunas mano. Ale ko mono šuva vakari lojo, misliau, kad unt mėnulį žiūradamas? Va, gol kaimynų, tom unt galvos mėnesėlis šviečia – praplikįs, o apyausiai balti kėp šerkšnas. Jau grait bus šolta, kotas lenda prė šilumos. Raiks išsitrauktėn tos, kėp jos vadina vis ažmirštu, nei vailokai, kėp ir vailokėliais vadina, pabrični, apšniurkuoti ir skūrali, ir ko. Storas podas, geri do, neslidūs. Klatin raiks nuveitėn pasižiūrėt, ar palas grūdų nekapoja, jėgu kapoja, tai bus blogi matai. O kė grūdo nėr, no bulbų nelabai dada vištos. Kur čia mono to geroja katyta, įmesiu klatin parnokt, palai nėr stipresnio žvėrės ažu kotį.


APĖ MIRUSĮ ARBA GERAI, ARBA NIEKO  (1)

2016−10−22

Dažnai gi mon soko tatulyta, kad laiko niekas neatlaiko. Žmonas su sauli negyvana, preina laikas ir mirk. Va, žiūriu pro lungų, ale tai mėdžiai kad išskrido, kai katrė čysti ba lopų kėp tiktai. Subjuro orai, ko banorėt, lapkričio toj mano. Oi, tasai lopų kritimas, ir ošen gol grait nukrisiu?.. Kiek ti vargų, klapatų visokių, ir suvada žmogų. Tėp va ausys ir skumba liūdna dainala: nukrisdami tė lapėliai teisybį paroda, mūsų brolių brolužėlių dalis nevėnoda...


KAD MADA, TAI IR GRAŽU  (1)

2016−10−08

Jauni tai matai plašia gramatikų, mas seni po sanovai kalbam, gyvanam. Sanovaj visa kitėp būdavo, tik saula tėpo pot tekėjo.
Susadam su draugeli po pusryčio, lig pėtų ir praūturojam, prisimanam jaunas dienas. Viena žodį, kita žodį – va ir išeina gera polka (posaka).


 Naujausias     <     1    2    3    4    5   ...    >     Seniausias          Pereiti į    psl.

(yra 6 psl.)
 

Skalsu kalbos

Lietuvos narystė NATO

Savaitės klausimas

Kuriomis medijomis pasitikite labiausiai?

 
 
 
 
 
 

 

Vardadieniai

Marijonas, Skaudmina, Skaudminas, Skaudminė, Skaudvilas, Skaudvilė, Sofija, Vaišmantas, Vaišmantė, Virbutas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos: Visos naujienos  |  Aktualijos  |  Gamta ir mes  |  Sveikata  |  Vėrinys  |  Nuomonės  |  Kupiškio krašto kaimų istorijos  |  Rezervuota jaunimui  |  PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI
Kroštas brungiausias: Kupiškėnų kertala
Informacija: Skelbimai  |  Atsiliepimai  |  Redakcija
Įkainiai: Prenumerata  |  Reklama
Archyvas: Amatų gijos  |  Aukštaičių kraštas  |  Bendruomenė  |  Kamara  |  Iš ESmės  |  Požiūris  |  Sugrįžimai  |  Ulyčia  |  Amžių sandūroje  |  „Pasikalbosykim“  |  Laiko raštas  |  Gyvenimo ratas  |  Savi tarp kupiškėnų  |  Šėlsmas  |  Talalojus  |  Pasikalbosykim  |  Mūsų žmonas  |  Likimai  |  Horizontai  |  Propagandos anatomija  |  Pabėgėliai  |  Pilietiškumas  |  Kas mus saugo?

Jūs esate

šios svetainės lankytojas


Šiame puslapyje pateiktą medžiagą kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Kupiškėnų mintys“ sutikimą.

 

UAB „Kupiškėnų mintys“, Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis

Tel.: (8 459) 3 54 74, tel./fax.: (8 459) 5 48 89.

Elektroninis paštas: kupmin@takas.lt