Skelbimai
Pašnekesiai
Rezervuota jaunimui

JAUNIMO INICIATYVŲ FINANSAVIMAS: DAR REIKIA PASITEMPTI

Jaunimo iniciatyvų finansavimas yra viena pagrindinių draugiškos jaunimui savivaldybės rekomendacijų, padedančių savivaldybėms tapti labiau pritaikytoms ir patrauklesnėms jauniems žmonėms. Tai ir svarbi priemonė siekiant stiprinti jaunimo įgalinimo, dalyvavimo veiklas, jaunuosius lyderius.

Ar tam Kupiškio rajone skiriamas pakankamas dėmesys, kaip atrodome šalies mastu?

Jurga BANIONIENĖ

Įsipareigoti nenori

„Atliekami tyrimai rodo, kad jaunimas vis mažiau nori priklausyti jaunimo organizacijoms. Jaunimo problematikos tyrimo 2020 metais duomenimis, net 99,1 proc. respondentų nepriklauso jokiai asociacijai ar nevyriausybinei organizacijai, o jaunimo į(si)traukimo Lietuvoje galimybių analizė 2020 metais atskleidė, kad dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje kasmet mažėja. Tai suponuoja, kad didėja jaunimo individualumas ir mažėja noras įsipareigoti, priklausyti.

Jaunimo iniciatyvos yra puiki proga jaunimui susiburti trumpalaikiams, juos dominantiems projektams su konkrečiu, aiškiu tikslu, o jų finansavimas tampa ne tik paskata jaunimui, bet ir galimybe įgyvendinti veiklas, ne tik svarbias jaunam žmogui, bet ir kuriančioms pridėtinę vertę savivaldybės viduje“, – teigė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Jasionytė.

Išbandymai

Pasak jos, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kasmet teikia savivaldybių administracijoms individualias jaunimo politikos įgyvendinimo rekomendacijas, suderintas su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (ar asmeniu, kuriam pavestos vykdyti jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijos), ir stebi jaunimo politikos įgyvendinamumą savivaldybėse.

Rekomendacijose, kaip viena pagrindinių jaunimo įgalinimo užduočių, yra iš savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų, pagal galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veikloms (programoms, projektams, iniciatyvoms ir pan.) įgyvendinti.

„Džiugina tai, kad savivaldybėse nevyriausybinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, pagal galimybes – ir neformalios jaunimo grupės, yra palaikomos, ir finansavimo konkursai, skirti finansuoti jaunimo iniciatyvas, organizuojami visose savivaldybėse, tačiau pastebimos kelios pagrindinės problemos. Dalyje savivaldybių jaunimo iniciatyvų finansavimas neatskirtas nuo kitų nevyriausybinių organizacijų finansavimo. Tai sukuria papildomą konkurenciją jaunimui ir mažina jo galimybes panaudoti finansavimą, kadangi jaunimo iniciatyvos tokiais atvejais yra dažnai nukonkuruojamos kitų, ilgametę projektų rašymo patirtį bei stipresnius žmogiškuosius išteklius turinčių, nevyriausybinių organizacijų. Kad jaunimui būtų sudaromos sąlygos įgyvendinti savo iniciatyvas, rekomenduojama nevyriausybinių jaunimo organizacijų, nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų finansavimą atskirti nuo kitų nevyriausybinių organizacijų.

Sumaišties sukėlė pasaulinė pandemija, dėl kurios dalyje savivaldybių 2020 m. neorganizuotas jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursas, jam skirtas savivaldybės biudžeto lėšas atiduodant pandemijos valdymo priemonėms įsigyti. Taip pat pastebima, kad dalyje savivaldybių net ir paskelbus jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursą jaunimas nepanaudojo visų paskirtų lėšų dėl nerimo, ar pavyktų pasiekti visus tikslus atsižvelgiant į apribojimus šalyje. Tikimasi, kad šis klausimas ilgainiui išsispręs gerėjant ir situacijai šalyje“, – kalbėjo Jaunimo reikalų departamento atstovė.

Vienas mažiausių

Pašnekovės teigimu, Kupiškio rajono savivaldybės skiriamas finansavimas jaunimo iniciatyvoms yra vienas mažiausių šalyje: 2019 m. jis buvo 1 400 Eur, 2020 m. – 1 000 Eur. Žiūrint į vidutinio dydžio savivaldybes, kurioms priskiriamas ir Kupiškio rajonas, vidutiniškai jaunimo iniciatyvoms skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (skaičiuojant tik skyrusias finansavimą) yra atitinkamai 3 105 Eur (2019 m.) ir 5 532 Eur (2020 m.)

„Departamentas, siekdamas užtikrinti kokybišką jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėse ir numatyti reikiamas priemones, rekomendacijas įgyvendinant jaunimo politiką, kasmet atlieka jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą, pagal kurį sudaromi savivaldybių reitingai jaunimo politikos įgyvendinimo srityse atsižvelgiant į jų pasiektus rezultatus.

Jaunimo interesų atstovavimo, jaunimo dalyvavimo ir įgalinimo skatinimo srities įgyvendinimo savivaldybių reitinge Kupiškio rajono savivaldybė 2019 m. yra 50 vietoje, o 2020 metais – 53 vietoje.

2021 m. rekomendacijose Kupiškio rajono savivaldybei numatyta skirti didesnį finansavimą jaunimo iniciatyvų veikloms, užtikrinti aktyvią savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą, taip siekiant sudaryti geriausias sąlygas jaunimo įgalinimui, dalyvavimui ir atstovavimui“, – kalbėjo L. Jasionytė.

Lėšos – pagal galimybes

Plačiau apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių, nevyriausybinių organizacijų finansavimo programas Savivaldybėje papasakojo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius.

Pasak jo, reikia pasidžiaugti, kad dėmesys rajono Savivaldybėje jaunimui yra skiriamas, nors be jokios abejonės, norėtųsi, kad jaunimo organizacijų programų finansavimo būtų daugiau.

„Važiuojame į seminarus, pasikalbame su kitų savivaldybių atstovais. Negalime teigti, kad esame lyderiai, bet yra ir tokių, kur lėšų jaunimo programoms finansuoti beveik visai neskiriama. Pinigų niekada nebus per daug, bet pagal galimybes jos numatomos“, – kalbėjo pašnekovas.

Apie finansavimo galimybes, jo teigimu, su jaunimu dirbančios organizacijos žino, skelbiami konkursai teikti paraiškoms. Stengiamasi visą informaciją perteikti elektroniniais laiškais.

Paklaustas apie lėšų panaudojimą, V. Knizikevičius teigė, jog dėl to problemų nėra. Jei lėšos būtų dar didesnės, pavyktų panaudoti ir daugiau, tuomet ir norai būtų didesni.

Apie programas

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo programai šiais metais skirta daugiau nei pernai – 2 500 Eur. Vasarą buvo skelbtas konkursas teikti paraiškas, šiuo metu panaudota 2 tūkst. Eur.

Be šios, yra ir daugiau finansavimo programų. Studentų rėmimo programai iš Savivaldybės biudžeto yra skirta 1 500 Eur.

„Dar viena priemonė – Jaunimo užimtumo ir tautinio sąmoningumo ugdymas. Jai šiemet skirta 11 tūkst. Eur. Į šią priemonę įeina Pilietinio tautinio ugdymo programa, laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos programos.

Kupiškyje mes turime vieną Jaunimo centrą. Šiais metais savivaldybės skirtas finansavimas jam siekia 64 tūkst. 540 Eur. Prie jo veikia keturios neformalios jaunimo grupės, į kurias pagal savo pomėgius buriasi jaunimas. Tai merginų grupė „Gama“, ugnies žonglieriai, didžėjai ir savanoriai. Turime ir nevyriausybinę organizaciją – Alizavos jaunimo centrą „Alsja“, Subačiaus jaunimo erdvę. Jie rašo projektus, kad galėtų vykdyti savo veiklas“, – kalbėjo V. Knizikevičius.

Jis sakė, kad reikėtų pasidžiaugti, kad Jaunimo centre šiais metais rašytas ne vienas projektas ir gautas papildomas finansavimas jaunimo užimtumui. 2021 m. vyko atvirų jaunimo centrų finansavimo konkursas. Kupiškio jaunimo centras rašė projektą „4 ŽINGSNIAI“ ir gavo 16 tūkst. Eur. Mobiliojo darbo su jaunimu finansavimo konkursui teiktas projektas „MOBILIAI 2021“, kuriam skirta tokia pat suma, 10 proc. prisidėjo ir rajono Savivaldybė. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų finansavimo konkursui Kupiškio jaunimo centras teikė projektą „Jaunimo galimybių laboratorija“, gauta 12 tūkst. 825 Eur. Lietuvos kultūros tarybos Panevėžio regiono Tolygios kultūrinės raidos finansavimo konkursui teiktam projektui „Rytoj nebus kaip vakar“ – 2 tūkst. Eur, 30 proc. prisidėjo Savivaldybė.

„Iš viso iš šiais metais įgyvendinamų projektų įstaiga darbui su jaunimu ir jaunimo veikloms vykdyti gavo 50 tūkst. 555 Eur“, – teigė V. Knizikevičius.

Yra ir neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios vykdomos visoje Lietuvoje, taip pat ir Kupiškyje. Kupiškio rajono savivaldybei pavaldžios įstaigos – Jaunimo centras, Viešoji biblioteka, Etnografijos muziejus, Kultūros centras įtraukia į įvairias užimtumo programas vaikus ir jaunimą, taip pat programas vykdo VšĮ „Atletikas“, VšĮ „Ąžuolo krepšinio mokykla“, Lietuvos skautija, Lietuvos šaulių sąjunga ir laisvieji mokytojai. Iš viso į programas įtraukta 612 pirmų–dvyliktų klasių mokinių. Lėšas tam skiria valstybė. Kiekvienam vaikui vasario–gruodžio mėnesiais skiriama po 12 Eur.

Dar viena – sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų veiklos projektų finansavimo programa. Į vykdomas veiklas įsitraukia ir jaunimas – dalyvauja motokrose, žaidžia futbolą, krepšinį.

Dar stinga

Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio atviros jaunimo erdvės kuratorė Inga Dovydėnienė teigė, jog finansavimo programų, skirtų jaunimui, rajone tikrai labai stinga.

„Puikiai suvokiu, kad Kupiškio rajono savivaldybės biudžetas yra toks, koks yra, bet finansavimas nepakankamas. Jaunuolis nori atėjęs jau rasti tam tikrą bazę, be nieko jo nebesudominsi. Arba reikia labai charizmatiško, autoritetingo žmogaus, tačiau tai bus trumpalaikis susidomėjimas.

Esame pasižvalgę po kitus miestus, kur irgi veikia atviros jaunimo erdvės, mūsų siekiamybė įsikurti taip pat, gal per projektus. Nesu linkusi manyti, kad viską turi suteikti Savivaldybė, bet finansavimo programų turėtų būti pagalvota. Kitas dalykas, kad yra didžiulė kaimo jaunimo atskirtis. Mokyklinis autobusėlis juos išvežioja pagal grafiką ir jie negali ateiti į mūsų erdvę“, – kalbėjo I. Dovydėnienė.

Informacijos apie skelbiamus konkursus, anot pašnekovės, yra pakankamai, ją persiunčia Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

Paklausta, kokios pagalbos labiausiai reikėtų plėtojant darbą su jaunimu, I. Dovydėnienė teigė, jog trūksta informacijos ir apie kitų kultūros įstaigų įgyvendinamus projektus.

„Labai norėčiau konstruktyvesnio bendradarbiavimo, kad visi susijungtume. Rajone nėra daug žmonių, dirbančių su jaunimu, svarbu, kad bendradarbiautų ir mokyklos. Mane labai domina savanorystė, nes mes ir kultūros centre tai skatiname, ieškome renginiams pagalbos. Norėtųsi aiškumo ir dėl kitų projektų, kur savo jauną žmogų nukreipti“, – pabrėžė ji.

Anot I. Dovydėnienės, kiekviena iniciatyva ir veikla jaunimui labai reikalinga, nes užimtumo jam reikia, dalis jaunuolių mažai motyvuoti, nenori kažko imtis.

Subačiaus atvira jaunimo erdvė įsikūrusi Subačiaus padalinyje, jaunimui skirta atskira patalpa, kur jie renkasi, užsiima įvairia veikla, bendrauja, žaidžia stalo žaidimus ir tiesiog turiningai drauge leidžia laiką. I. Dovydėnienė apgailestavo, kad karantinas šią veiklą labai pristabdė. Vaikų susirenka vis mažiau. „Veiklą tikrai vykdysime ir toliau, sekame situaciją, jei galėsime viską organizuoti, tą ir darysime. Dabar įgyvendiname Kupiškio rajono savivaldybei teiktą projektą „Pokyčiai be streso“, siekdami įtraukti jaunimą į kūrybinę veiklą. Konstruojame tokią stilizuotą sceną, pakylą, kad jaunimas turėtų kur rengti pasirodymus“, – pasakojo pašnekovė.

Dėl ateities

Alida Kacinauskienė, vadovaujanti vaikų ir jaunimo saviraiškos studijai „Dzin“ ir neformalaus ugdymo studijai, sakė negalinti teigti, kad skiriamų lėšų užtenka. Norėtųsi aktyviau tenkinti vaikų ir jaunimo poreikius, išvežti į išvykas.

„Kultūrinė veikla su vaikais yra pagrindas, mes auginame ateinančią kartą, pratiname ją prie aktyvumo, socialinio, politinio. Skatiname juos, plečiame jų pasaulėžiūrą, aš manau, kad būtent jaunimas, vaikai turėtų sulaukti kuo didesnio dėmesio iš Savivaldybės ir didesnio finansavimo. Tai turi būti daroma galvojant apie ateitį, nes ką užsiauginsime, taip ir gyvensime, tada jau jie valdys ir viską tvarkys. Ką jie gaus dabar, kokį požiūrį, atliepą į savo veiklą, norus, atsišauks kaip aidas“, – tvirtino A. Kacinauskienė.

 

Vilės Leščinskienės nuotrauka

Reklama
Komentuoti

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Video rekomendacijos:

Taip pat skaitykite:

Reklama
Reklama
Į viršų