Skelbimai
Pašnekesiai
Rezervuota jaunimui

DIDELĖ SAVIVALDOS PROBLEMA – SPECIALISTŲ TRŪKUMAS

Jaunų specialistų pritraukimas dirbti į regionus reikalauja sprendimų valstybės lygmeniu. Tam tikrų instrumentų šiam tikslui pasiekti turi ir savivaldybės.

Su specialistų trūkumu susiduria daugelis savivaldybių, Kupiškio rajonas irgi ne išimtis. Ko imamasi? Studentai, patenkantys į Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą, gali pretenduoti į finansinę paramą. Nors stengiamasi teikti šią informaciją, nuo 2018 metų, kai studentai pirmą kartą kviesti teikti paraiškas dėl rėmimo, norinčių dar neatsirado.

Jurga BANIONIENĖ

Ką numato aprašas

Finansinės paramos skyrimo studentams tvarką ir lėšų skyrimo kriterijus reglamentuoja Studentų rėmimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. Čia numatyta, kad lėšos skiriamos studentams – Savivaldybės gyventojams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Savivaldybės mokyklose, ir (arba) gyventojams, dirbantiems Kupiškio miesto ar rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose, ir studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmos (bakalauro, profesinio bakalauro), antros (magistrantūros) pakopos, vientisosiose ar perkvalifikavimo studijose.

Numatytos dvi finansinės paramos rūšys – kainos, sumokėtos už studijas, dalies kompensavimas ir studijų stipendija. Studentas gali pretenduoti tik į vieną jų.

„Kompensuojama 50 proc. metinės studijų kainos, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur už vienus mokslo metus. Kompensacija taikoma visą studijų programos laikotarpį. Arba skiriama studijų stipendija. Studijų stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) per mėnesį (iš viso 120 Eur/mėn.).

Stipendija mokama visą studijų programos laikotarpį, išskyrus akademines atostogas. Į tas lėšas – stipendiją ar apmokėjimą už studijas gali pretenduoti tiktai tie, kurių studijuojama specialybė patenka į Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą“, – plačiau apie studentų rėmimą paaiškino Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

Paklausių darbuotojų specialybių sąrašas

Kiekvienais metais iki kovo 1 d. Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

Anot pašnekovės, toks sąrašas buvo sudarytas 2018, 2019 ir 2021 metais. Tik pernai dėl sudėtingos pandeminės situacijos jis nesudarytas.

Į 2018 metų sąrašą įtraukta daugiau kaip dešimt rajonui reikalingų darbuotojų specialybių – šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas psichiatras, gydytojas odontologas, psichologas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas, inžinierius konstruktorius, inžinierius mechanikas, agronomas, melioratorius, baldų ir medienos gaminių technologas.

2019 m. sąrašas pasipildė tokiomis specialybėmis, kaip gydytojas chirurgas, gydytojas radiologas, gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas neurologas, gydytojas kardiologas, klinikos laborantas, radiologijos laborantas, šeimos gydytojas, bendrosios praktikos gydytojas, gydytojas specialistas, socialinis darbuotojas, komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistas, cheminės analizės laborantas, statybos inžinierius.

Šių metų sąrašas irgi netrumpas, jame vėlgi daugiausia gydytojai: bendrosios praktikos, taip pat gydytojai specialistai (odontologas, psichiatras, chirurgas, radiologas, anesteziologas-reanimatologas, neurologas, kardiologas, geriatras, biomedicinos technologas, radiologijos technologas). Reikalingas ir slaugos specialistas, turintis universitetinį išsilavinimą, įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojas, psichologas, inžinierius, dietistas.

„Visais įmanomais elektroniniais paštais Savivaldybės biudžetinėms ir verslo įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms pirmais metų mėnesiais išsiunčiame administracijos direktoriaus raštą. Informuojame, kad yra toks aprašas, kad galime remti studentus, kokios yra sąlygos, ir prašome pateikti informaciją, kokių specialybių darbuotojai jiems reikalingi. Po to susirenka Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta komisija, kuri analizuoja, kokių specialybių darbuotojų reikia, ir sudaro sąrašą, į kurį įtraukiamos dažniausiai pasikartojančios specialybės. Dėl gydytojų žiūrima liberaliau, nes jie mums labai reikalingi“, – aiškino pašnekovė.

Paklausta, ar galima išskirti specialistus, kurie rajonui reikalingi pastaruosius keletą metų, J. Trifeldienė teigė, jog be jokios abejonės, tai – gydytojai. Taip pat yra psichologo, ikimokyklinio ugdymo mokytojų poreikis.

Vertinama tai, kad ikimokyklinio ugdymo mokytojai sulauks pensinio amžiaus, o steigiamos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, tad šio dalyko specialistų irgi reikia ieškoti. Taip pat nuolat reikalingi inžinieriai, numatytos ir konkrečios specializacijos, kurių pageidavo verslo įmonės.

Norinčių neatsiranda

„Pirmą kartą studentai kviesti teikti paraiškas dėl rėmimo 2018 m. Nė vienais metais norinčių neatsirado. Žmonės domisi, studentų sulaukėme, bet nedaug.

Mano nuomone, pretendentus atbaido trišalė sutartis – įpareigojimas atidirbti Kupiškio miesto ar rajono įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tiek metų, kiek metų studentui mokama studijų stipendija arba kompensuojama už studijas sumokėta kaina. Jie turėtų būti saugūs, bet  jaunuoliai turbūt dar nežino, kur norėtų įsikurti, ar būtinai gimtajame mieste ir pan.“, – mintis dėstė J. Trifeldienė.

Paklausta, gal svarstyta švelninti šias sąlygas, kad norinčių pretenduoti į finansinę paramą vis dėlto atsirastų, vedėja teigė, jog kol kas tai nepadaryta.

„Šiais metais bus taip, kaip yra nustatyta. Ar peržiūrėsime sąlygas kitąmet? Galbūt. Studentų dar labai tikimės. Mes stengiamės šią informaciją išplatinti, išsiunčiame ją gimnazijoms, mokykloms, deja, kol kas norinčių neatsiranda“, – apgailestavo pašnekovė.

Antras svarbus aspektas baigus mokslus ir pradedant darbinę veiklą yra gyvenamasis būstas. Ar jauniems specialistams šiuo klausimu numatyta kokių lengvatų? Pasak J. Trifeldienės, studentų rėmimo apraše apie tai nekalbama. Tačiau ji patikino, kad jei atsirastų poreikis, būtų svarstomas tarnybinio buto suteikimo klausimas.

„Pavyzdžiui, mokyklai reikia psichologo, tada kalbėtume su Savivaldybės vadovais, ar atsirastų laisvas tarnybinis butas. Manau, kad Savivaldybė, peržiūrėjusi turimą būsto fondą, surastų galimybę jį suteikti“, – sakė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Plačiau apie tai pasiteiravome Savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės Arvydės Veščiūnienės. Ji sakė, kad Savivaldybės būsto fonde yra laisvų būstų, kurie Tarybos sprendimu gali būti nuomojami su Savivaldybe ar jos įstaigomis darbo santykiais susijusiems asmenims ir šeimoms.

„Tai gali būti taikoma mokytojams, gydytojams ar kitiems specialistams. Pavyzdžiui, asmuo įsidarbina ligoninėje, poliklinikoje, jų vadovai kreipiasi į Savivaldybės tarybą, kad specialistui būtų suteiktas tarnybinis būstas. Turime jų. Būstas skiriamas tol, kol tęsiasi darbo santykiai, nuomos mokestis priklauso nuo konkretaus būsto. Vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenys gali ir įsigyti Savivaldybės būstą, tačiau jame turi būti pragyvenę ne mažiau kaip 5 metus“, – kalbėjo pašnekovė.

Tačiau jų paklausa, ypač jauniems specialistams, tikrai nedidelė. „Yra, kas šiuo metu nuomojasi, bet daugiau iš ankstesnių laikų gydytojai. Nėra labai dažni atvejai, kai kreipiamasi dėl būsto įsigijimo, o nuomos išlaidų kompensavimo iki šiol neturime nė vieno atvejo“, – teigė A. Veščiūnienė.

Pasak Savivaldybės atstovės, jei asmuo nuomojasi būstą iš fizinių asmenų, ne iš Savivaldybės, jis gali kreiptis dėl būsto nuomos kompensacijos, bet turi būti atitinkamos sąlygos, registruota sutartis ir kt.

Jaunimas abejoja

O ką šiuo klausimu mąsto patys jaunuoliai? Ar ryžtųsi įsipareigoti ir grįžti atidirbti į savo miestą?

Vesta Žekonytė teigė, kad jos studijuojamai specialybei perspektyvų gimtinėje būtų mažai.

Vesta Žekonytė studijuoja taikomąją komunikaciją Kauno kolegijoje. Sakė, kad apie tokią finansinę paramą studentams girdėjusi, bet nesiryžtų ja pasinaudoti.

„Nesu įsitikinusi, kad būtent mano profesijai Kupiškio krašte būtų perspektyvų, manau, kad yra daug kitų sričių specialistų, kurių labiau reikia. Jei komunikacijos srityje dirbančių žmonių tikrai trūktų, grįžti ir atidirbti nesibaiminčiau, smagu būtų padėti, – teigė V. Žekonytė.

Būsto įsigijimo ar nuomos lengvatos jai nebūtų aktualios, tuo rūpintųsi pati.

Ugnė Jakšytė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto slaugos programos antro kurso studentė. Detaliau studentų rėmimu Kupiškio rajono savivaldybėje nesidomėjo, nes gavo valstybės finansuojamą vietą.

„Labai džiaugiuosi, kad rajono Savivaldybėje siekiama pritraukti kuo daugiau potencialių ir talentingų savo srities specialistų. Nuo šių metų reikalingi ir slaugos specialistai, įgiję universitetinį išsilavinimą, todėl jei turėčiau valstybės nefinansuojamą vietą, šia parama pasinaudočiau, nes ketinu grįžti į gimtąjį miestą. Jeigu būtų sudarytos sąlygos tobulėti pagal profesiją, tai būtų puiki galimybė įgyti patirties ir padirbėti savame krašte“, – kalbėjo pašnekovė.

U. Jakšytės manymu, lengvatos dėl būsto įsigijimo ar nuomos palengvintų pritraukti kuo daugiau absolventų.

Ema Urbonaitė finansine studentų parama naudotis nesiryžtų.
Nuotraukos iš asmeninių pašnekovių albumų

Ema Urbonaitė – kineziterapijos specialybės studentė. Į Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą kineziterapija nepatenka. Tačiau paklausta, ar ryžtųsi pasinaudoti tokia galimybe, kupiškėnė teigė, jog tikriausiai ne.

„Kineziterapija apima daug įvairių sričių, kiekvienas studijuodamas atrandame tai, kas priimtiniausia ir labiausiai patinka. Aš pati žadu rinktis masažą. Bet negalime būti tikri, kad patiks ta specialybė, kurią studijuojame.

Juk būna atvejų, ypač per praktiką, kai jaunuolis supranta, jog šis kelias ne jam, ir nebetęsia studijų. Jis jaustųsi suvaržytas, nes privalėtų baigti studijas ir vėliau dar atidirbti.

Nesibaiminčiau, kad tektų grįžti ir atidirbti tiek metų, kiek būtų skiriama parama, bet būtų priimtiniau, jei būtų priimtas vienodas laikotarpis, nes juk vieni ilgiau studijuoja, o kiti trumpiau. Lengvata dėl būsto įsigijimo ar nuomos tikrai būtų aktuali, nes Kupiškis nėra didmiestis ir būsto pasirinkimo variantų nedaug. Žinoma, yra tėvų namai, bet jaunimas nori turėti ir savo kampelį“, – nuomonę išsakė pašnekovė.

Reklama
5 Komentarai

5 komentarai

 1. Pritariu (88.118.7.242)

  2021-07-09 at 18:00

  Tiesa- visada yra tiesa, nesvarbu ,ar jinai pasakyta į akis, ar už akių. Tiesos sakymas, nėra jokia apkalba, o tik fakto konstantavimas. Apkalbos būna tada, kai paleidžiami tikrovės neatitinkantys gandai (ne tiesa) kažkieno adresu. Bet labiausiai nervinasi tie, kurie įklimpę į mėšlą iki ausų, bet vis tiek nori vaidinti nekaltas mergeles ir baisiausiai piktinasi, dėl neva, neteisingų apkalbų. Tokiems nėra, ko pykti ir nevadinti tiesos sakymo- apkalbomis.Melas visada lieka skolingas tiesai. Ateina laikas, kai ši skola sumokama…

  • kažkas (141.0.12.137)

   2021-07-10 at 14:42

   Apkalbos. Taigi apkalbam ir gerus žmones. Visad pagiriam už akių jei kas dorai elgiasi. Vienas kitam už akių rekomenduojam meistriukus ar įmones. Arba perspėjam bėgti tolyn nuo apsimetėlių ar sukčių. Apkalbos yra gyvenimo pulsas. Ar visad teisingas tas pulsas? Aišku nevisad! Bet apie gerą žmogų visad daugiau gerų atsiliepimų, ir galų gale geros žinios laimi. Ir atvirkščiai, vienintelis geras poelgis gali nuskęsti bloguose darbuose.

 2. bijantiems apkalbų (78.61.149.74)

  2021-07-09 at 15:29

  Jei apkalba, vadinasi kažkam esi įdomus. Galų gale, nesielk kaip netinka, apkalbų nebus. Ar neverti apkalbų paleistuviai, melagiai, smurtininkai?…

 3. Irena (84.15.191.114)

  2021-07-09 at 14:40

  O kas ką apkalba?Kaip įdomu.Papletkinkit.Nieko negirdėjau.

 4. Apkalbos (86.100.95.188)

  2021-07-08 at 20:46

  Pagyvenusiems nera ką veikti,notite jaunimo…. apkalbos gyvena siame miestelyje.

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Video rekomendacijos:

Taip pat skaitykite:

Reklama
Reklama
Į viršų