Skelbimai
Pašnekesiai
Rezervuota jaunimui

DĖMESYS JAUNIMUI SAVIVALDYBĖS PLANUOSE

Jaunimo politika – tai kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunuolio asmenybės formavimuisi, jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų grupių supratimo ir tolerancijos jauniems žmonėms. Taip rašoma Kupiškio rajono savivaldybės puslapio skiltyje „Jaunimo reikalai“, prie jaunimo koordinatoriaus pareigybės.

Kokios priemonės iš tiesų taikomos įtraukiant jaunimą į sprendimų priėmimą rajono Savivaldybėje, ar jos nelieka tik popieriniuose planuose ir kokias jaunimo politikos įgyvendinimo sritis reikėtų labiausiai tobulinti, paklausėme pačių Savivaldybės atstovų, atsakingų už darbą su jaunimu.

Vilė LEŠČINSKIENĖ

Veikla nebuvo labai aktyvi

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme skelbiama, kad Jaunimo reikalų taryba, esanti kiekvienoje savivaldybėje, yra visuomeninė patariamoji institucija vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos, savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusių teisės aktų projektų.

Jurgita Trifeldienė.

Kupiškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, teigė, kad 2020 metais Jaunimo reikalų taryba rinkosi du kartus. Metų pradžioje, kol dar į Lietuvą nebuvo atklydęs koronavirusas, ir pavasarį, posėdį organizavus nuotoliniu būdu. Nagrinėta savanorystės įgyvendinimo Kupiškio rajone tema, taip pat aptartos neformaliojo vaikų švietimo programos, apsvarstytos darbo su jaunimu formos per karantiną, nuspręsta pasitelkus anketinę apklausą atlikti jaunimo problemų tyrimą, t. y. internetu apklausti 20–29 metų jaunimą.

Pasak J. Trifeldienės, veikla nebuvo labai aktyvi dėl nepalankios epidemiologinės situacijos – koją pakišo pandemija.

„Buvome numatę išvažiuojamuosius posėdžius į kitas rajono mokyklas, kad supažindintume jaunimą su Jaunimo reikalų tarybos veikla. Nuotolinių susitikimų nuspręsta atsisakyti, nes esant dabartinei situacijai mokiniai ir taip pakankamai apkrauti darbu prie kompiuterio ekrano, mokosi nuotoliniu būdu. Taip pat planavome išvykas į kitas savivaldybes, ketinome susipažinti su kitų savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis, pasidalyti gerąja patirtimi. To įgyvendinti taip pat nepavyko“, – vardijo J. Trifeldienė.

Tik vasarą, atlaisvėjus karantinui, pasisekė šį bei tą realizuoti. Jaunimo atstovai rinkosi į Kupiškio jaunimo centro organizuotą renginį-susitikimą su kitų rajonų jaunimo centrų atstovais, dalijosi patirtimi.

Bene svarbiausias metų darbas, anot J. Trifeldienės, buvo Jaunimo reikalų tarybos svarstyti ir teikti siūlymai, ką būtų galima įtraukti į Savivaldybės 2020–2030 metų strateginį plėtros planą siekiant įgyvendinti jaunimo politiką, plėsti jaunimui skirtų paslaugų kokybę, skatinti jaunimo aktyvumą, iniciatyvumą.

2020 metų kovo viduryje Savivaldybės Tarybos patvirtintame 2020–2030 metų strateginiame plėtros plane yra nurodyti uždaviniai, kuriuos ketinama įgyvendinti per ateinantį dešimtmetį. Planuojama steigti daugiau atvirų jaunimo erdvių, taip pat dėmesys bus skiriamas jaunimui palankios viešosios infrastruktūros ir viešųjų erdvių Savivaldybės teritorijoje atnaujinimui. Per ateinantį dešimtmetį planuojama daugiau dėmesio skirti mobiliam darbui su jaunimu, tobulinti Savivaldybės jaunimo darbuotojų gebėjimus, kompetencijas, rengti ir įgyvendinti jaunimo veiklos projektus ir programas, skatinti jaunimo iniciatyvas, savanorystę, jaunimo organizacijų plėtrą, plėtoti ir skatinti jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių, su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą tarpusavyje, taip pat Lietuvos ir užsienio mastu.

J. Trifeldienė pripažino, kad pasibaigus pandemijai visus šiuos planus žingsnis po žingsnio įgyvendinti būtų įmanoma.

„Priežastys objektyvios, mes dabar negalime išvykti, būriuotis, kontaktuoti vieni su kitais“, – sakė Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė.

Jaunimo gyvenimas – „užšalęs“

Jolanta Balabonienė.

Praėjusiais metais būta ir pasikeitimų. Prieš keletą mėnesių Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės pareigas laikinai perėmė vyriausioji specialistė Jolanta Balabonienė, pakeitusi vaiko priežiūros atostogų išėjusią vyriausiąją specialistę Agnę Gadeckienę. Pakalbinta J. Balabonienė tvirtino, kad atlikus anketinę 20–29 metų asmenų apklausą paaiškėjo, kad jaunuoliai pandemijos periodu didžiąją dalį laiko leisdami namuose labiau susitelkė į studijas ir (ar) darbo reikalus.

Jeigu kalbėtume apie jaunimo politikos įgyvendinimą, kurias sritis reikia labiausiai tobulinti?

Kiekvienais metais reikia dirbti su visomis jaunimo politikos sritimis: siekti, kad jaunimas mokytųsi, dirbtų, tobulėtų, atrastų savo rajone patrauklių laisvalaikio užsiėmimų, prisidėtų prie vietos bendruomenės veiklos, įsitrauktų į savanorišką veiklą, teiktų Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai pasiūlymus, kurie nutiestų kelius į geresnį aktyvų socialinį ir asmeninį jaunuolių gyvenimą. Pagal 2020 m. statistikos duomenis, Kupiškio rajone gyvena 850 mokyklinio amžiaus 14–18 metų ir 2267 19–29 metų jaunuoliai. Tai 19,2 proc. visų Savivaldybės gyventojų, todėl dėmesys jaunimui visą laiką yra reikalingas visose jiems svarbiose srityse. Ypač reikalingos palankios darbo ir užimtumo galimybės, neformalaus ugdymo įvairovė.

Ar Kupiškio rajono jaunimas noriai įsitraukia į savivaldos procesą pandemijos periodu? Savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje yra 6 jaunuoliai, kurie atstovauja savo mokyklų, jaunimo organizacijų, bendruomenių interesams. Šiuo metu su jaunimo atstovais bendraujama virtualiai, telefonu, jaunimo gyvenimas yra tarsi užšalęs, nes dėl karantino ribojimų negali būti daug įvairios veiklos, todėl didžiausias dėmesys skiriamas darbui ir mokslams. Rajono jaunimo darbuotojai ypač stengiasi burti jaunimą socialiniuose tinkluose sukurtose erdvėse, bent iš dalies įgyvendinti užsibrėžtus veiklos tikslus ir išlaikyti bendravimą.

Jaunimo reikalų departamento specialistų nuomone, per karantiną svarbiausias jaunimui dalykas yra darbuotojų palaikymas, galimybė su jais susisiekti. Kaip jaučiasi jaunimas per karantiną? Kokių naujų darbo su jaunimu formų radote?

Prieš Naujuosius metus jaunimo darbuotojai pildė anketą apie darbą karantino metu. Daugelis jų tęsia suplanuotą veiklą  bendraudami su jaunimu virtualiai, prasmingam užimtumui siūlo konkursus, teminius proto mūšius, padeda spręsti problemas per asmenines konsultacijas. Pastebima, kad mažiau jaunuolių prisijungia virtualiai nei visur dalyvaudavo gyvai, mažiau rodo iniciatyvą patys, tenka ieškoti, paraginti, užkalbinti, kad būtų žinių, kaip šiandien gyvena. Taip pat vyksta nuotoliniai mokymai jaunimui su įdomiais lektoriais pagal projektą ,,Mobiliai 2020“. Tokius kursus vykdydami mobilųjį darbą su jaunimu organizuoja Kupiškio jaunimo centro darbuotojai. Poreikis ilgo karantino metu mūsų jaunimui virtualiai mokytis ir tobulėti yra, ieškoma finansinių galimybių tam įgyvendinti.

Pandemijos periodu išaugo savanorių poreikis. Ar jaunimas noriai įsijungia į savanorių gretas?

Šiomis dienomis jaunimo savanoriška tarnyba akredituotose įstaigose (muziejuje, vaikų dienos centre, bibliotekoje), esant visuotiniam karantinui, nevyksta. Apie asmeninę pagalbą konkrečių duomenų neturiu, bet teko girdėti, jog transportą turintis jaunimas kaimo vietovėse šalia gyvenantiems senjorams padeda įsigyti maisto, vaistų, nuveža pas gydytojus, nes autobusai nevažiuoja. Tai džiugina, kad sunkiu metu jaunimas rūpinasi ne tik savimi, bet ir šalia gyvenančiais žmonėmis.

Ką planuoja Jaunimo reikalų taryba 2021 metais? Kurioms sritims ketinama skirti didžiausią dėmesį? Ar poreikius stipriai riboja finansai?

Dar pildomas Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų planas reaguojant į situaciją dėl pandemijos. Svarbu tęsti pradėtus darbus ir įvairią veiklą. Iš Jaunimo reikalų departamento yra gautas raštas, kuriame akcentuojama, kaip svarbu šiuo metu išlaikyti finansavimą jaunimo veikloms ir organizacijoms, tad tikiu, jog planuojant biudžetą nebus sumažintas finansavimas Kupiškio jaunimo centrui, neformaliam ugdymui ir Savivaldybės lėšomis finansuojamiems jaunimo projektams.

Nuotraukos iš redakcijos archyvo

Reklama
Komentuoti

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama
Reklama
Į viršų