Skelbimai
Pašnekesiai
Aktualijos

ATŠAUKTI VIEŠI RENGINIAI SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲ RENGINIŲ ATŠAUKIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

2020 m. kovo 4 d. Nr. ADV-143

Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio  8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 ir 25 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. V-259 „Dėl rekomendacijų riboti masinius renginius“, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020 m. vasario 28 d. raštą Nr. 50-S-3074 (1.30E) „Dėl masinių renginių“ ir Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. kovo   4 d. posėdžio protokolą Nr. ES-2, iki išnyks epidemiologinė situacija šalyje ir COVID-19 ligos grėsmė:

  1. N u r o d a u atšaukti visus Savivaldybės institucijų ar įstaigų, fizinių ar juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų organizuojamus viešus renginius Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
  2. L e i d ž i u Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui išimties tvarka 2020 m. kovo 11 d. organizuoti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtus renginius Kupiškio mieste.
  3. Į p a r e i g o j u Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtų renginių metu 2020 m. kovo 11 d.:

3.1. užtikrinti ir vykdyti renginio erdvių paviršių dezinfekavimą prieš ir po renginio ir renginio metu naudojamų patalpų tinkamą vėdinimą;

3.2. renginio metu užtikrinti lankytojams galimybę laikytis asmens higienos reikalavimų, sudaryti sąlygas naudotis rankų dezinfekciniu skysčiu.

  1. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 4 d.
  2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas  Ingrida Bernatavičienė

Reklama
1 komentaras

1 komentaras

  1. Kupiski (188.69.223.29)

    2020-03-07 at 04:28

    Kada uzdarys Kupiski?

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama
Reklama
Į viršų