Skelbimai
Pašnekesiai
Vėrinys

TĖVIŠKĖNŲ POPIETĖ TARP KNYGŲ IR MUZIKOS

Tėviškėnų klubo valdybos nariai ir svečiai.
Linos Matiukaitės, Vidmanto Jankausko, Vidmanto Tubelio nuotraukos

Vilniaus Mokytojų namuose popietėn buvo susirinkę Vilniaus kupiškėnų klubo nariai.
Dingstį susirinkti į draugišką būrį davė gausus pastarojo meto literatūrinis derlius, ryškiai papildytas žurnalisto ir menotyrininko Vidmanto Jankausko, kurio rūpesčiu nuo 2005 m. yra leidžiama „Kupiškėnų bibliotekos“ serija. Popietėje pristatytos net keturios knygos ir naujausias kultūros ir istorijos almanachas „Kupiškis 2018“. Kalbėtojus darniai papildė muzikiniai intarpai, vaikų atliktos fortepijono melodijos ir pačių popietės dalyvių iš širdies sudainuotos populiarios jaunystės dienų dainos pritariant armonika. Ją į renginį atsinešė klubo narys muzikantas Algirdas Šaumanas.

Ada DVARIONAITĖ

Prisiminimai – laiškai į ateitį

Renginio akimirka su dainomis ir armonika.

Prisiminimai yra pastaruoju metu populiarėjanti savita knygų leidybos sritis, skatinanti į valstybės, bendruomenės ir savo šeimos praeitį pažvelgti per autentiškas žmonių patirtis, o patiems autoriams suteikianti progą giliau apmąstyti savo gyvenimą ir likimą, tarsi parašyti laišką ateičiai, kitai žmonių kartai, kuri dar negimusi. Dabar gyvenantieji, skubinami modernios šiandienės buities poreikių, neturi laiko senstelėjusių artimų senolių ir kitų piliečių memuarams, tai neįdomu. Būtis dar nerūpi, o kai ji sudomins, nebebus ko paklausti. Todėl reikia prisiminimų knygų, reikia juos rašančiųjų, reikia paskatinančiųjų tai daryti.

Profesorė istorikė Vanda Kašauskienė parašė autobiografinę knygą „Kelias „Radžiūnai – Vilnius“, kurioje aprašyti sunkūs ir dramatiški jos vaikystės, jaunystės išgyvenimai, mokslo ir išsilavinimo siekiai, profesinės veiklos posūkiai politinių lūžių metais, patirtos neteisybės ir nuoskaudos… „Atsiminimai, jeigu jie nuoširdūs, yra autoriaus apsinuoginimas, suprantama, kad jie gali kai kam nepatikti, tenka su tuo susitaikyti. Bet jie padeda suprasti žmogaus sprendimus ir poelgius, pasirinkimus, todėl yra vertingi ir prasmingi ne tik konkretaus žmogaus gyvenimą, bet ir istorijos momentus įvertinant“, – taip kalbėjo prisiminimų autorė.

Apie knygą bei autorę kalbėjo ir profesorė Ona Divainienė. Smagų koncertą susirinkusiems surengė profesorės marti Lina Kašauskienė ir jos mokomi „Suzuki akademijos“ mokinukai.

Krašto istorijos paveldo puoselėtojas

Gedimino Kaluinos knyga „Mano prisiminimai“ sutelkė gausesnį kalbėtojų būrį. Į knygos pristatymą iš Amerikos atvyko dukra Gintarė Kaluinaitė – Jones, dalyvavo vyresnioji dukra Birutė Kaluinaitė – Miliauskienė, anūkės Lina, Milda, Aistė, iš Kupiškio atvykusios knygos redaktorė ir sudarytoja Lina Matiukaitė, kalbos redaktorė Virginija Juškienė. Dalyvavo ir G. Kaluinos iniciatyvų bendražygis inžinierius Rimantas Skaistis. Visi kalbėjusieji akcentavo G. Kaluiną buvus neeilinę asmenybę, nuoširdžiai pasišventusį mediko profesijai, didelę savo gyvenimo dalį savanoriškai dirbusį savo gimtinės istorijos paveldo įamžinimo labui, stačiusį paminklus, telkusį tėviškėnus prasmingiems darbams, buvus vieną iš tėviškėnų klubo steigėjų. Išliko Kupiškio rajone pastatyti paminklai buvusioms mokykloms, išnykusioms sodyboms, žuvusiems partizanams. Tad nenuostabu, kad prisiminimų knygos leidybą parėmė ir rajono Savivaldybė.

Žurnalistas ir knygų leidėjas Vidmantas Jankauskas pristatė 2018 m. savo parengtas knygas – Balio Kašponio atsiminimus ir „Ką tyli akmenys. Viksvų giminės istorija“. Taip pat kalbėjo apie pernykščio almanacho įdomesnes publikacijas. Kalbėjo jis gimtąja kupiškėnų tarme, toks vienintelis iš kalbėjusiųjų. Dainuojančių tarmiškai buvo daugiau, visa salė. Nes pačioje popietės pradžioje tradiciškai skambėjo Kupiškėnų himnas „Oi, jūs susiedai. Ir lygumas laukėlių, iš žalumas pėvėlių, sidabriniai dobilaliai, auksiniai žėdėliai…“ Gražiai nuplaukė melodija per atvertus langus į Vilniaus gatves, link Šv. Kotrynos bažnyčios.

Reklama
Komentuoti

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite:

Reklama
Reklama
Į viršų